Reflexná masáž chrbta

Pri tomto type masáže sa využívajú techniky odvodené z klasickej  masáže. Liečebný zásah je vedený cez nervové spoje v oblasti nervových oblúkov.

Trecie hmaty bruškami prstov vnorených do kože či podkožia sú vedené dopredu, dozadu, sú krátke alebo dlhé, priamočiare či v tvare krivky. Stlačením presne určených plôšok dokáže reflexná masážzbaviť stresu a navodiť príjemné pocity.

Je vhodná pri mnohých zdravotných problémoch ako sú napríklad bolesti hlavy, šije, chrbta, poruchy trávenia, oslabená imunita, ochorenia dýchacieho systému, tráviaceho systému, srdcovo-cievneho systému, poruchy prekrvenia …

Mäkké techniky

Mäkké techniky  alebo manipulácia mäkkých tkanív predstavuje liečbu pretiahnutím kože v riase, uvoľnením fascie v podkoží.

Technika je  nebolestivá. Je odlišná od klasických masáži, nepoužívame žiaden olej. Táto technika sa používa na uvoľnenie povrchne uložených svalov, skrátených svalov a šliach, jaziev.

Je veľmi účinná, hlavne s posunom ( pretiahnutím) fascií na chrbte, pri stuhnutí svalstva, pri skrátení alebo tuhnutí Achilovej šľachy. Má podobný účinok ako reflexná masáž chrbtice.