Relaxačná a regeneračná masáž

Pomalšia relaxačná masáž s väčším množstvom povrchových uvoľnujúcich

hmatov.

Táto masáž je spravidla zameraná celotelovo. Je do nej zahrnutá masáž chrbta a šije, masáž sedacích svalov, horných a dolných končatín.

Ide o veľmi precíznu masáž, ktorá je zameraná na individuálnu potrebu masírovaného. Masér ohmatom zistí, kde je potrebné zamerať viac pozornosti a potom navolí zostavu hmatov, ktoré najlepšie napomôžu individuálnej potrebe masírovaného a k celkovej harmonizácii tela a jeho relaxácii.

Táto masáž je vlastne kvalitným výberom z viacerých druhov masáži so  zameraním na relaxáciu a maximálne uvoľnenie.

Čas masáže, ktorý je uvedený, je čistý čas, ktorý masírujeme. Konzultácie, prezliekanie, či osprchovanie sa neráta do času masáže