Ide o veľmi precíznu masáž, ktorá je zameraná na individuálnu potrebu masírovaného. Masér ohmatom zistí, kde je potrebné zamerať viac pozornosti a potom navolí zostavu hmatov, ktoré najlepšie napomôžu individuálnej potrebe masírovaného a k celkovej harmonizácii tela a jeho relaxácii.

Táto masáž je vlastne kvalitným výberom z viacerých druhov masáži so  zameraním na relaxáciu a maximálne uvoľnenie.